düzəltmək

düzəltmək
f.
1. Düz, saz hala salmaq, qaydaya salmaq, təmir etmək. Fəhlələr xarab olmuş yolu düzəltdilər. Montyor işıq xəttini düzəltdi. // Lazımi şəklə salmaq, tərtib və nizama salmaq, qaydaya salmaq. <Güləbətin> üst-başını da düzəldirdi. M. İ.. <Zöhrə> duru suya baxaraq saçlarını düzəltdi. Ə. Vəl.. Qərənfil pəncərənin şüşəsinə baxıb kəlağayısını düzəltdi. S. Rəh.. // Nöqsanları və s. çatışmazlığı aradan qaldırmaq. Nöqsanları düzəltmək. Səhvini düzəltmək. // İslah etmək, yaxşılaşdırmaq. Xasiyyətini düzəltmək. Adamlara qarşı münasibətini düzəltmək. – Qoy təşkilat onu intizam altına alıb düzəltsin. M. S. O..
2. Vücuda gətirmək, yaratmaq, qayırmaq, hazırlamaq, qurmaq. Quşlar özlərinə yuva düzəltdilər. – Telli dişi ilə, dırnağı ilə çalışmış, axırda İslam üçün əməlli-başlı bir eveşik düzəltmişdir. S. H..
3. Cürbəcür vasitələrlə, yollarla əldə etmək, tapmaq. Yol üçün pul düzəltmək. Özünə təzə paltar düzəltmək. Teatra bilet düzəltdinmi? // Təşkil etmək, yaratmaq, həyata keçirmək (bir işi, tədbiri). Tamaşa düzəltmək. Sərgi düzəltmək. Ziyafət düzəltmək. Şənlik düzəltmək. // Yaratmaq, vücuda gətirmək, təşkil etmək. İndi də diş həkimləri hazırlamaq üçün texnikum düzəldirlər. C. M.. // Qurmaq, fikirləşib hazırlamaq. <Slavaçinski:> Elə hiylə düzəltmək lazımdır ki, Nəbi özü gəlib bizə təslim olsun. «Qaçaq Nəbi».
4. Bir yerə (işə, məktəbə və s. -yə) qəbul olunmasına kömək etmək, vasitə olmaq. İşə düzəltmək. Onu düzəlt, bizdə işləsin. Məktəbə düzəltmək. Sanatoriyaya düzəltmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • düzəltmə — 1. «Düzəltmək»dən f. is. 2. sif. Başqasından (başqa kəmiyyətdən, sözdən və s. dən) düzəldilmiş. Düzəltmə sifət (sözdüzəldici şəkilçilərin sözlərə bitişdirilməsi ilə düzələn sifət). Düzəltmə fel (müəyyən nitq hissələrinə sözdüzəldici şəkilçilərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzəltdirmək — «Düzəltmək»dən icb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzəlişdirmək — f. 1. Düzəltmək, qaydaya salmaq. Düzəlişdirdik işin hər yanını. Ə. N.. 2. Sazişə gətirmək, aralarında saziş düzəltmək, razılıq yaratmaq, razılaşdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzəlmək — f. 1. Düz və hamar şəklə düşmək; düzlənmək. Çuxur düzəldi. 2. Təşkil olunmaq, əmələ gəlmək, ibarət olmaq. Müqim bəy . . bir neçə nahiyədən düzələn qəzanın rəisi oldu. S. R.. Həyətində yığıncaq düzəlmiş kəndli, Cavadı evinə dəvət etdi. Ə. Vəl.. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzəliş — is. 1. Düzəlmə, düzəlişmə, razılaşma; saziş. Düzəliş baş tutmadı. 2. Düzəltmə, düzəldilmə; təshih etmə, təshih edilmə; təshih. Kitabın axırında düzəliş verilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sözdüzəltmə — is. dilç. Dildə sözlərin düzəlməsi, habelə bu düzəlmənin üsulları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iştiqaqi — ə. düzəlmiş, düzəltmə (söz haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iştiqaq — ə. düzəltmə (söz haqqında) etimologiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təsni’ — ə. düzəltmə, qayırma; uydurma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”